Güzel Sanatlar Fakültesiİç Mimarlık

İç Mimarlık

Genel Bilgiler     TARİHÇE

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu kuruluşunda, Bauhaus Okulu temel ilkeleri esas alınarak, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarında ülke endüstrisine katılacak yaratıcı, araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, 1955 yılında başlayan girişim sonucunda Stuttgart Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Adolf Gustav Schneck’in danışmanlığı ile 1957 yılında kurulmuştur. İçmimarlık Bölümü, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu bünyesinde kurulan ilk beş bölümden biri olarak eğitimine başlamıştır. Kurum 1983’te Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Güzel Sanatlar Fakültesi adını almıştır. İlk yıllarda Türk eğitmenlerin yanı sıra, yabancı öğretim elemanlarının katkıları ile sürdürülen içmimarlık eğitiminde, daha sonraki yıllarda dikkate  alınan önemli bir ilke de mezunlardan seçilen eğitmen kadrosunun oluşturulmasıdır. İçmimarlık Bölümü, 1985 yılından itibaren, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarının yer aldığı lisansüstü eğitimi başlatmış ve içmimari tasarımın geniş içeriğinde çok sayıda araştırma-tez çalışması yapılmasına olanak sağlamıştır.


      BÖLÜMÜN AMACI

İçmimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum ve kişisel yetenekleriyle tasarlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirerek içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.


      EĞİTİM

İçmimarlık Bölümü eğitiminin ana başlıklarını; teorik ve kültürel birikim, içerik-tasarım ilişkisi, özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama seminerleri oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim süresince içmimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimarı çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki altmış günlük staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminerler ve çalıştaylar, yurtiçi ve yurtdışı gezileri, fuarlar, Erasmus ve diğer değişim programları ile İçmimarlık eğitimi desteklenmektedir.

Bu sayfa İç Mimarlık tarafından en son 17.03.2016 09:31:33 tarihinde güncellenmiştir.

İç Mimarlık