Güzel Sanatlar Fakültesiİç Mimarlık

İç Mimarlık

[2017] 'MÜGSF İyi Bir Komşudur' Sergisi

 

Üniversite iyi bir komşu mudur? 

Sanatçı iyi bir komşu mudur? 

Tasarımcı iyi bir komşu mudur? 

Öğrenci iyi bir komşu mudur? 

Akademisyen iyi bir komşu mudur? 

 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü kapsamında Prof. Meltem Eti Proto'nun yürütmekte olduğu “proje ADA”, kampüs alanının kullanıcılarında, iletişim-etkileşim-ait hissetme yoksunluğuna tasarım ile çözümler arayarak, “mugsf iyi bir komşudur” adlı sergisi ile 15.İstanbul Bienali başlığını sorguluyor. 

‘proje ADA’ bilginin aktarıldığı, paylaşıldığı, kampüs mekanlarına güncel bir bakış kazanmamızı hedefleyerek insan ve tasarım kavramları arasındaki yakın ilişkiyi incelemektedir. 

Çağın teknoloji kullanımı, tüm yaşam işlevlerini değiştirmektedir. Bireysellik artmıştır; birlikte üretme-etkileşim-iletişim giderek azalmaktadır. Buna bağlı olarak öğrenme ve çalışma biçimleri de farklılaşmıştır. Eğitim-öğretim alanları olan dersliklerin dışında da devam eden çalışma ve öğrenme, süreklilik göstermektedir. 

Eğitim mekanlarının kullanıcılarında aidiyet duygusunun artırılmasında iç mekan tasarımı önem kazanmaktadır. Bu proje kapsamında kampüs mekanının yaşam kalitesini artırmak; çağın değişen çalışma-üretme-teknoloji bağımlılığına çözüm üretmek; aidiyet duygusunun artırılması hedefleri ile yola çıkılarak mekan-mobilya kullanımına ilişkin özgün projeler üretmek ve bu alanların kullanıcısının disiplinler arası etkileşimini artırmak amaçlanmıştır. 

Uzun soluklu bir çalışma olan ‘Proje ADA’ kampüs kullanıcılarının ihtiyaçlarını belirlemek üzere İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi kapsamında yapmış olduğumuz anket çalışması başladı. Anket sonuçları ile ilişkilendirilerek tasarımlanan, çoğunluğu mimariden bağımsız kendi mekanını oluşturan mobilya tasarımları İç Mimarlık Bölümü atölyesinde araştırmacılarımızın, öğrencilerimizin, uzmanlarımızın katkıları ve Üniversitemiz BAPKO birimi desteği ile gerçekleştirilmektedir. Mekan içinde mekan yaratan bu özgün mobilya önermeleri kampüsümüzde kullanılmak üzere yerinde sergilenerek kullanıcı deneyimi belgelenmektedir. 

Mimariden bağımsız olarak mekan içinde kampüse konumlandırılan özgün mobilya önermeleri ile eğitim, paylaşım, etkileşim, sunum, çalışma, dinlenme, tanışma, eğlenerek keşfetme, özel alan, özgürleşme gibi kullanım katmanlarını artırarak kampüs kullanıcıları olan tasarım ve sanat eğitiminin paydaşları arasında iletişimi artırmada tasarımın rolünü savunmaktayız. 

“İyi bir komşu” başlıklı 15. İstanbul Bienali sürecinde “mugsf iyi bir komşudur” diyerek 3 Ekim-3 Kasım 2017 tarihleri arasında tasarımcı, sanatçı, yakın uzak tüm komşularımızı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde projemizi keşfetmeye davet ediyoruz. 

---------------------- 

Küratör: Meltem Eti Proto 

Sergi Organizasyon: Ceren Koç Sağlam, İlayda Soyupak 

Proje Ekibi: Meltem Eti Proto, Tonguç Tokol, Mustafa Bilge Satkın, Mehmet Ali Müstecaplıoğlu, Seylan Öztürk, Tahsin Emre Eke, Ceren Koç Sağlam, İlayda Soyupak, Refia Anıl Ağrılı, Aslı TaşBu sayfa İç Mimarlık tarafından en son 15.03.2018 10:44:14 tarihinde güncellenmiştir.

İç Mimarlık